Příspěvky

Co bylo dříve, slepice nebo vejce?

...aneb o významu tázání v procesu myšlení
Zřejmě každý někdy slyšel otázku “co bylo dříve, vejce nebo slepice?”  Nedávno jsem ji opět slyšel u přátel a opravdu ji i začali řešit, každý samozřejmě měl své pravdivé argumenty. 
Tiše jsem je poslouchal a uvědomil jsem si, že jde o krásný jednoduchý pedagogický příklad, na kterém se dá ukázat, v čem spočívá ne-myšlení a v čem spočívá myšlení, kterému můžeme říkat meditativní či vědomé myšlení.
Základní pochopení a uvědomění ve vztahu k myšlení spočívá v tom, že myšlení je principiálně slovní či textová formulace cítícího vědomí - jeho pnutí k vyjádření určitého smyslu-významu skrze svalovou soustavu těla.
Slova a věty, kromě toho, co jimi my sami zamýšlíme sdělit, už samy o sobě hovoří, dokonce každý jednotlivý zvuk nese svůj hluboký metafyzický význam, ještě než vnímáme zvukové melodie, ve kterých rozpoznáváme nám známý význam slov.
Myšlení je tak neoddělitelné od jazyka v jeho nejširším významu slova. Z toho pro mě plyne, že samotné struktur…

Největší český přínos filozofii Járy Cimrmana

„Vyrovnat se s tím, toť věčný úděl filozofie!“ Jára Cimrman
Pokud se dnes zeptáme studentů filozofie na nejznámější české filozofy či myslitele, možná se dozvíme taková jména jako Patočka, nebo Jeroným Pražský, J. A. Komenský, ale zcela zapomínáme na největšího českého myslitele, Járu Cimrmana a jeho stopu v oblasti filozofie, která nejen, že navazuje na ryze české unikátní filozofické myšlení, ale doslova dává celému našemu dosavadnímu způsobu nazíráni světa konečně filozofii postavenou na zkušenostních metafyzických základech.

Jak víme z důvěryhodných zdrojů, viz zde:

https://www.youtube.com/watch?v=ud-9-bhJxcU, 😊,

Cimrman od začátku správně doslova útočil na povahu aktuální filozofické praxe, která se filozoficky nazývá „solipsismus“, ale v praxi jde o prachsprostý individualismus ega a jeho vidění světa z pohledu „vlastnění“. Solipsismus vyjadřuje filozofii člověka ztotožňujícího se pouze se svým egem, kterému přivlastňuje samo vědomí a zkušenosti světa, který vnímá jako „objektivn…

25 hodin života pro mír ve světě

25 hodin života pro mír ve světě ...aneb globalistický syndrom nedostatku a omezení vědomí Dostali jsme pozvánku na akci s názvem “25 hodin ticha pro svět v míru”, s tím, zda bychom se nechtěli zůčastnit této velkolepé světodějné akce pro “svět v míru”. Zřejmě se předpokládalo, že máme nějakou “meditační skupinu” s kterou jaksi vyrazíme společně s dalšími “posilovat mír ve světě” společným sezením v tichu a vedeným či programovým naladěním v nějakém hotelu. S pozvánky cituji:
“Záměrem této akce je vytvořit sjednocenou sílu tisíců lidí, schopnou proměnit kolektivní vědomí lidstva, vypnout “staré” a zapnout “nové”, t.j. provést RESTART osobní mysli i kolektivní mysli lidstva dosažením tzv. Maharishiho efektu na globální úrovni.”
Prvně jsem si myslel, že si někdo opravdu dělá legraci, později jsem našel odkaz na celou akci na webu a zjistil, že ne. Studium záměru a uvedených skutečností na webu https://viaharmonia.com/via-harmonia/, mě vedlo k položení otázek, které právě záměr a hlásané au…

Komunismus jako stav vědomí jednotlivce a komunity

Obrázek
“Každý podle svých schopností, každému podle jeho potřeb”. 

Karel Marx, Komunistický Manifest.

„Není náhodou, že první komunism novodobý byl český. Naši táboři jsou první novodobí socialisté, socialism je čistě český. Měli jsme v táboritech první socialisty a komunisty. Usilujme, aby mezi námi žebráka nebylo. To je náš český ideál.“ 
Tomáš Garrigue Masaryk.


Žijeme v zemi, která svým historickým vývojem prošla politicko-ekonomicko-sociální zkušeností tzv. socialistického zřízení pod vládou jedné strany s názvem Komunistická. Šlo o model společnosti s centrálním politickým i ekonomickým plánováním, kde byly výrazně omezeny základní lidské svobody a práva pod vládou jedné oficiální ideologie, která se nazývala vědecký marxismus-leninismus. V praktické rovině šlo o podřízení politickému vedení tehdejšího SSSR. Tato podoba státního zřízení byla nainstalovaná prvně v Rusku během první světové války v roce 1917 a po druhé světové válce byly podobné systémy zavedeny pod vedením národních “komunis…

Rozhovor Charvát-Veselovský: o co tady jde? O nevědomost v oblasti vědomí.

Vzhledem k tomu, že se asi 15 let zkušenostně-metafyzicky věnuji ve své práci otázce vědomí a s ní spojenými dalšími metafyzickými otázkami , zaujal mě odkaz jednoho mého kamaráda na rozhovor “o vědomí”, který podle jeho vlastních slov byl nejzásadnější rozhovor, který na tomto kanálu viděl. Současně dodává, že on sám byť s věcmi tam zaznívajícími souzní - “to” ještě nemá usazené a ztělesněné. Video s rozhovorem, viz zde:

https://video.aktualne.cz/dvtv/pravda-je-jen-vtip-ktery-myslim-vazne-jsem-jen-menici-se-pro/r~7e9542c8471d11e9a305ac1f6b220ee8/?fbclid=IwAR3MMBfqSF2M7UQS9_1i3sRVEMv92DrEvAy1TBNritCgHeZ3v8eHAvZ4vt0&redirected=1554583869


Rozhovor je krásným příkladem toho, jak může vypadat dostatečně neintegrovaná entheogenní zkušenost s DMT u nepřipravených nemeditujících jedinců a jak se současně projevuje nedostatek vědomí a poučení o něm i v případě používání slova "vědomí".

Nikoliv každý, kdo používá slovo vědomí, či se za něj dokonce vydává v TV či na sociální síti,…