Příspěvky

Proč je demokracie pouhou fikcí?

  “Svobody trhu může být využito silnějším k nemenší porobě slabšího než války; ba k porobě horší, demoralizující.” T. G. Masaryk, 1918 Slovo “demokracie” pochází z řečtiny a doslova znamená “vláda-moc ( kratos ) lidu (demos)”. Šlo o pojmenování politického systému v řeckých městech, zejména Athénách, ve 4. – 5. století před n.l. Toto se ještě běžně dozvíme z Wikipedie. Co se již z Wikipedie nedozvíme, je skutečnost, že v Athénách žilo celkem asi 400 tisíc lidí, ale z toho pouze kolem 30 tisíc občanů s právem volit. Šlo o muže starší 20 let, narozené rodičům v Athénách. Do tohoto systému nebyly zahrnuty ženy, otroci, cizinci a muži mladší 20 let. Tato “řecká” a později “římská” podoba demokracie byla výběrovou – elitní a pouze politickou demokracií , jinak postavenou na základech ekonomického otroctví, a tedy v konečném důsledku vládou několika málo bohatých. Pokud se tedy ani netajíme tím, že tato demokracie je předlohou pro současnou podobu liberální parlamentní demokracie , pak je

Autopatie či auto-PATOLOGIE dnešní doby?

Obrázek
  Poznámka Následující esej se zabývá tvrzeními, výchozími přesvědčeními a předpoklady “nové” alternativní podoby léčení, která se současně odkazuje na “starobylou” moudrost lidstva.  Studie se zabývá tímto “léčením” ve vztahu k základním otázkám toho, co je vědomí, kdo jsme, těla, zdraví a nemoci, které jsou součástí mého dlouhodobého meditativního zkoumání a zájmu.  Jelikož se sám zabývám tím, co dané metody slibují - byť jak si ukážeme s jinými “výsledky” a vycházím ze zcela jiných prvotních zkušeností nás samých, nemocí a světa kolem nás, vyjadřuji se právě z tohoto širšího kontextu, v kterém se nachází i sama autopatie a její stoupenci. Proto ani není mým cílem jakkoliv rozporovat, ani se vyjadřovat k tomu, co stoupenci tohoto léčitelského učení či náboženství prožívají - k tomu se nelze z principu vyjádřit, ale k tomu, co o svých “zkušenostech” hovoří, neboť to není oddělené od toho, co skutečně zakoušejí praktikanti této metody nezávisle na tom, co si oni sami o tom myslí a jak

Filozofická nedostatečnost, až ignorantství v základech aktuálního vědeckého myšlení

Obrázek
  To, co dnes nazýváme “vědou”, se zabývá výhradně abstraktními měřitelnými vlastnostmi věcí pozorovaných v makro a mikro pohledech na objektivní vesmír, které jsou paradoxně považovány za daleko skutečnější-reálnější než zakoušené či prožívané kvality a skutečnosti, které mají vysvětlovat. Nicméně faktem jest, že sebesofistifikovanější kvantitativní matematické abstrakce fyziky, kterých jsme byli v historii svědky, včetně dnes tak moderní “kvantové fyziky”, nedokáží vysvětlit ani jedinou základní subjektivní dimenzi našeho zakoušení a prožívání, jako jsou například naše zkušenost barev, zvuků, chutí, vůní, natož jakkoliv osvětlit vědomí samé. Například teorie kvantového vědomí se snaží vysvětlit “vědomí” jako projev tzv. komplexních kvantových událostí. Pro tyto nové teorie je typický vysoce sofistikovaný matematický jazyk, ovšem ve spojení mnohdy až s naivitou či prostě filozofickou nevědomostí. Současná věda například tiše ignoruje fakt, že veškeré aktivity smyslového pozorování, zk